Spojky pásů slouží ke spojování konců pásu do nekonečné smyčky, k opravám pásů apod. Jedná se o tvarový výlisek z ocelového plechu. Otvory se zahloubením jsou zhotoveny vrtáním nebo lisováním. Na pás se obvykle upevňují roznýtováním ocelových hřebů procházejících pásem. Spojení konců pásu se provádí zasunutím spojek do sebe a provlečením vhodného ocelového lanka spojkami.


Provedení A vrtaná (lisovaná) nepřesazená

A_nepesazen

 

Provedení A vrtaná (lisovaná) přesazená

A_pesazen

 

Provedení B vrtaná (lisovaná) nepřesazená

B_nepesazen

Provedení B vrtaná (lisovaná) přesazená

B_pesazen

Výhodou přesazených spojek proti nepřesazeným je zmenšení množství materiálu, který propadne mezi spojenými konci pásu.