SEKCE TRATĚ

Základní technické údaje :


ZD 24 A

ZD 24 C

ZD 24 C/100

ZD 24 D

ZD 34 D

Nosný profil I 155(I 140E dle DIN) I 155(I 140E dle DIN) I 155(I 140E dle DIN) I 155(I 140E dle DIN)

I 155(I 140E dle DIN) + PLO

Maximální délka sekce 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
Poloměr horizontálních oblouků 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m
Poloměr vertikálních oblouků 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m
Nejvyšší dovolená přepravní rychlost 2 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s
Maximální úklon tratě ± 30° ± 30° ± 30° ± 45° ± 45°
Maximální tah trakčního prostředku 80 kN 84 kN 100 kN 120 kN 120 kN
Napojitelnost na tratě všechny uvedené typy všechny uvedené typy všechny uvedené typy všechny uvedené typy všechny uvedené typy


Tratě ZD 24 D a 34 D jsou k dnešnímu dni schváleny a dosud se používají jen v Polsku. Uvedené parametry platí pro tuto zemi.

Shody tratí ZD 24 A, C a C/100 se základními požadavky platných předpisů jsou pro použití v ČR potvrzeny certifikáty autorizovaných osob.

Tratě mohou být použity v důlním prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM podle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.

Provedení tratí ZD 24 A, C a C/100 je analogické, pro zlepšení některých parametrů byly optimalizovány rozměry nosných nebo spojovacích prvků. U typů ZD 24 D a 34 D jsou použity zcela nové nosné a spojovací prvky, odlišné od předchozích typů.

Napojitelnost uvedených tratí i napojitelnost na trať ZD 24 B je možná pomocí přechodů nebo přechodových či doměrkových sekcí.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v návodech k používání jednotlivých tratí.

Po předchozí dohodě lze dodat i sekce jiných než standardních rozměrů. Délka sekce však nesmí překročit 3 m.

 


Sekce rovné

Vyrábí se ve standardních délkách 3 m; 2,4 m; 2 m a 1,6 m v provedení bez nebo s kotvící deskou.

 

Sekce rovná rovn

 


Sekce rovná kotvící rovn_kotvcSekce horizontální

Jsou vyrobeny s poloměrem 4 m, opisují úhly , , 10°, 15° a 22°, sekce je rovná a slouží ke zvětšení poloměru zatáčky.

 Sekce horizontální 22,5° horizontln_225

 

Sekce horizontální 0° horizontln_0_st


Sekce vertikální


Sekce vertikální konkávní a konvexní jsou vyrobeny s poloměrem 8 m, opisují úhel 10°, provedení s pevným spojem ZD 24 A, pro ZD 24 C a ZD 24 C/100 se používá spoj kloubový.

 

Sekce vertikální konvexní 10° kovexn_10

 


Sekce vertikální konkávní 10° konkvn_10


Sekce přechodové a doměrkové

Umožňují přechod z pevných spojů na spoje kloubové nebo na jiné typy závěsných drah.


Sekce přechodová - zámek pechodov-zmek


 

 

 

 

 Sekce doměrková - vodítko domrek-vodtko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dohodě je možné dodat i nestandardní rozměry sekcí, pokud tím nebude snížena kvalita, funkčnost nebo bezpečnost výrobku.

 


Koncový doraz kloubový a pevný

Zabraňují sjetí vozidel ze závěsné dráhy na jejím konci.


Koncový doraz kloubový

kloubov_doraz


 
Koncový doraz pevný

pevn_dorazKotvení křížové a kotvení VP1

Používá se k podélné i příčné stabilizaci tratě k výztuži pomocí napínačů, třmenů, závěsné kostky a řetězu 14x50/B.

 

Kotvení křížové kotven_kov


Kotvení VP1 kotven_VP1


 Závěsné šrouby M 20 a M 24

Používají se k upevnění závěsných kostek na výztuž chodby.

Zvsn_rouby