Vyrábíme a dodáváme náhradní díly k hřeblovým dopravníkům různých typů  (TH 601, TH 502, TH 400 atd.); např. řetězové úseky, nástavné plechy, krycí plechy atd. Na řetězové úseky i nástavné plechy byly vypracovány odborné posudky číslo Z 03093/P1 a Z 03094/P1 VVUÚ Ostrava-Radvanice a mohou být používány v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM podle vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb.

 

Řetězové úseky slouží k dopravě rubaniny hřeblovým dopravníkem.

 

SCHÉMA ŘETĚZOVÉHO ÚSEKU

Schma_etzovho_seku_copy


Standardně  dodáváme řetězové úseky dle tabulky

Typ řetězového úseku Druh řetězu A B C D Počet hřebel Číslo výkresu
TH 400  1) 14x50C/11 čl. 600 6000 330 386 10 S-0109-03-00
TH 502 14x50C/11 čl. 600 12000 430 486 20 S-0102-03-00
TH 502 Z 14x50C/5 čl. 300 12000 430 486 40 S-0102-03-00 Z
TH 601 L 18x64C/15 čl. 1024 20480 500 586 20 S-0101-03-00 L
TH 601 ZS 18x64C/7 čl. 512 20480 500 586 40 S-0101-03-00 ZS
TH 600 C L 18x64C/15 čl. 1024 20480 500 586 20 S-0101-03-00 L
TH 600 C ZS 18x64C/7 čl. 512 20480 500 586 40 S-0101-03-00 ZS

Vysvětlivky : st_seku_copy

  • 1) tento typ je jen dvouřetězový
  • Z úsek zhuštěný
  • L úsek s lepenými šroubovými spoji
  • S úsek se samojistnými maticemi

Po dohodě je možno dodat i nestandardní provedení řetězových úseků, tzn. i další kombinace, např. ZL, ZS, případně úseky s řetězy pevnostní třídy D.

 

Nástavné plechy slouží ke zvětšení ložného průřezu hřeblového dopravníku a zabraňují přepadávání dopravovaného materiálu z hřeblového dopravníku na chodbu. Vyrábíme je ve standardním provedení na jednotlivé výše uvedené typy hřeblových dopravníků nebo v různých tvarech a velikostech podle konkrétních požadavků uživatele.