Vyrábíme články tratě skládající se z horních a dolních podpěr a nosníků pro různé typy pásových dopravníků, zejména TP 1201, TP 400 a TP 630. Rovněž dodáváme přesypové stolice včetně stolic s měnitelnou výškou podle požadavků odběratele. Jsme výrobci různých typů spojek pro šití pásů a dopravníkových válečků traťových i převáděcích.

Psov_doprava

 

Podpěra horní

podpera_horni


Podpěra dolní

podpera_dolni