Tyto válečky jsou určeny především jako náhradní díl pásových dopravníků s dopravní rychlostí do 3,15 m/s pro dopravu rubaniny v důlním prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM podle Vyhlášky č. 22/1989 Sb. Certifikačním orgánem na výrobky byl na válečky vystaven certifikát o shodě jejich vlastností s dokumentací výrobce a s požadavky norem a předpisů.

Válečky lze podle uvážení a rozhodnutí uživatele použít i k dopravě jiného materiálu v jiných podmínkách a prostředí.

pevdc_vleek

Konstrukce válečků je zřejmá z obrázku. Plášť tloušťky 4 mm je ze svařované ocelové trubky jakosti 11 373 nebo pevnostně srovnatelné. Osy válečků jsou z kruhové oceli s pevností Rm ≥ 470 MPa. Do pláště jsou zalisovány vložky ze šedé litiny 42 2415, okraje pláště jsou zaválcovány. Ložiska 6307 jsou z vnější strany chráněny guferem, na čelech osy jsou namontovány mazací hlavice. Standardní rozměry jsou uvedeny v tabulce.

 

schma_vleku_trat

Rozměry standardních převáděcích válečků

Váleček Číslo výkresu D d L L1 L2 S X F
133x940 133-0940-F54.86 133 30 940 996 1030 20 90 17
133x940 133-0940-F54.96 133 30 940 1126 1160 20 220 17
133x1100* 133-1100-B33.62 133 20 1100 1120 1140 16 40 10
133x1140 133-1140-F54.96 133 30 1140 1326 1360 20 220 17
133x1180 133-1180-F54.76 133 30 1180 1216 1250 20 70 17
133x1340 133-1340-F54.96 133 30 1340 1526 1560 20 220 17
133x1340 133-1340-F54.94 133 30 1340 1532 1560 20 220 14
133x1380 133-1380-F54.76 133 30 1380 1416 1450 20 70 17

* tento váleček má osu d=20 mm bez mazacích hlavic, jsou v něm použita ložiska 6204 ZZ.

V případě požadavku jiných rozměrů je nutno předem přesně specifikovat požadavky a konzultovat s výrobcem technologické možnosti, sériovost, dodací termíny a ceny.

Před expedicí je plášť válečku opatřen základním nátěrem. Při malém počtu se převáděcí válečky dodávají jako volně ložená zásilka, případně ve vhodných transportních bednách. Větší série jsou dodávány na paletách EUR o rozměrech 800x1200 mm zajištěné ocelovou svazkovací páskou. Na vyžádání je dodáván návod k používání.

V průběhu životnosti lze válečky bez velkých nároků na technologické a personální vybavení demontovat a některé opotřebené části vyměnit.